Rusell Hobbs logo

FORMULARZ ZWROTU

Dodaj skan lub zdjęcie dowodu zakupu Rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB

WYBIERZ PLIK

* Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Programu „Satysfakcja Gwarantowana”.

* Zapoznałam/em się z Polityką Prywatności.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z organizacji i przeprowadzenia programu „Satysfakcja Gwarantowana” przez Highlite Bielecka, Jellinek Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Pomorskiej 55/2.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celach marketingowych przez Spectrum Brands Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a.